Kalendář akcí

Důležité ženy v mém životě

Uvědomění si a optimální využití darů, které jsme od žen v našem životě obdržely. Integrace ženských a mateřských kvalit a jejich projevování "teď a tady." Arteterapeutické popřípadě konstelační zpracování tématu.

Termín: 21.09.2019
Cena: 1.000 Kč