O nás

 PhDr. Ing. Eva Boháčková

Psycholožka a grafoložka, spoluzakladatelka konceptu psychologie radosti. V roce 2000 dokončila na FF UK v Praze magisterské studium jednooborové psychologie. O dva roky později získala v tomto oboru titul PhDr. Specializuje se na hlubinnou psychologii, psychologii pohádek a psychologii mezních situací.

V současné době dokončuje v rámci svého doktorského studia na FF UK v Praze, kde se v letech 2002 - 2004 podílela na výuce katedry psychologie, výzkumný projekt zaměřený na fenomenologii a psychologii akutních porodů císařským řezem. Více než deset let působí jako lektorka grafologie a psychologie v grafologické a psychologické společnosti CALIX. Od r. 2003 provozuje vlastní poradenskou praxi. V letech 2004-2006 působila jako skupinová terapeutka v  denním stacionáři Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově určeného pro klienty se speciálními potřebami.

Hlavní náplní jejího života je hledání a nalézání co nejschůdnějších cest, jednoduchých způsobů, hravých a bezpečných metod dostupných co největšímu množství lidí, a tím napomáhat co nepřirozenějšímu propojování hranic mezi vědou, spiritualitou a každodenním životem.


 Kontakt

PhDr. Ing. Eva Boháčková
Zahradní 160
273 51 Horní Bezděkov
bohackova_eva@volny.cz
www.psychologieradosti.cz
mobil: 602 468 525

 

 Ateliér Psychologie radosti

Ateliér Psychologie radosti - Přemyslovská 29, Praha 3