Krok do neznáma - 4. Základní důvěra

Co je komfmortní zóna? - Bezpečí versus seberealizace - Překonání strachu Jak motivovat sám sebe? - Víra a důvěra - Svět jistot a pseudojistot -  Rozšíření komfortní zóny - Výhody a nevýhody režimu autopilota Jak se postavit na vlastní nohy? Šestý smysl: vnitřní kompas - Kdy a jak překročit své vlastní hranice? - Síla „tady a teď“

Na co se můžete těšit?

Na další sebezkušenostní seminář z volného pokračování nového cyklu „Cesty k sobě“ věnovaný hlubšímu poznání sebe sama, přijetí a uzdravení svého já v celé jeho šíři, úplnosti a jedinečné kráse.  Absolvování semináře vám usnadní provést nezbytné životní změny, vystoupit z režimu „autopilota“, rozšířit si svoji komfortní zónu a začít se více radovat ze svého života a svých úspěchů. Čekají na vás originální a tvořivé techniky ušité na míru právě tomuto semináři včetně muzikoterapie a konstelací.

Termín konání

Sobota od 10 - 17.30 dne 27.4.2019

Podrobné informace


Cena

Částku ve výši 1.000 Kč uhraďte prosím nejpozději do 15.4.2019 převodem na účet č. 1723183036/3030, nebo můžete (po osobní dohodě) zaplatit přímo na místě.

Přihláška

  1. viz přihlašovací formulář

Komentáře

počet: 0