Návrat k nevinnosti

Mýtus o dědičném hříchu - Kdy a proč vzniká v našem životě pocit viny? - Za co všechno se cítíme provinile? - Proč nás pocit viny tolik zatěžuje? - Jak se necítit vinni za to, že naši rodiče nejsou šťastní? - Viník, oběť a zachránce - Jak účinně pracovat s pocitem viny?
- Přijetí odpovědnosti za svůj život - K čemu je pocit viny užitečný? - Vina a trest
- Přijetí a odpuštění - Role obětního beránka - Pocit viny při separaci od matky
- Přejaté a vlastní svědomí - Život bez výčitek a obviňování

Na co se můžete těšit

Na další volné pokračování v rámci nového cyklu „Cesty k sobě“ věnovaný hlubšímu poznání sebe sama, přijetí a uzdravení svého já v celé jeho šíři, úplnosti a jedinečné kráse. Seznámíte se s možnostmi, jak s pocitem viny konkrétně pracovat a jak ho překonávat.  Větší část semináře než bývá zvykem, budeme tentokrát věnovat velmi účinným konstelačním technikám v kombinaci s dramaterapií.  

Termín konání

Sobota 6.4.3019 od 9.30 - 17.30

Podrobné informace


Cena

Částku ve výši 1.000 Kč uhraďte prosím nejpozději do 25.3.2019 převodem na účet č. 1723183036/3030, nebo můžete (po osobní dohodě) zaplatit přímo na místě.

Přihláška

  1. viz přihlašovací formulář

Komentáře

počet: 0