Setkání s vlastním já

Kdo nebo co je já?  -  Jak a kdy naše já vzniká? - Kdy je já naším nepřítelem a odkdy se stává spojencem? - Zrcadla našeho já - Západní a východní pojetí já - Předsudky vůči já - Já, ego a nejá -
 Já a jeho projevy - Hodnota našeho já  -  Představy o našem já - Z čeho se naše Já skládá? - Rozdíl mezi já a Já - Objevování svého já - (Ne) zdravý vztah k já - Překročení hranic svého já

 

Témata semináře

  • Úvodní seminář z nového cyklu „Cesty k sobě“ je zaměřen na hlubší poznání sebe sama a snazší přijetí svého já v celé jeho šíři  a úplnosti.

  • Seznámíte se s různými přístupy a  metodami vedoucími k odkrývání a kultivaci svého autentičtějšího já.   

  • Budete si také moci vyzkoušet některé konkrétní techniky usnadňující spojení s hlubšími a opravdovějšími vrstvami sebe sama.

  • Čeká na Vás také netradiční využití arteterapie inspirované Vašimi cestovatelskými zkušenostmi
    a uvědomění si důležitosti Vašeho jedinečného vnímání světa kolem i uvnitř nás.

Termín konání

Sobota od 10 -17.30 hodin 26.1.2019

Podrobné informace


Cena

Částku ve výši 1.000 Kč uhraďte prosím nejpozději do 26.1.2019 převodem na účet č. 1723183036/3030, nebo můžete (po osobní dohodě) zaplatit přímo na místě.

Přihláška

  1. viz přihlašovací formulář

Komentáře

počet: 0