Uzdravte své emoce - 3. Emoce a závislosti

Témata semináře

 • Na kom a na čem všem můžeme být (ne)závislí?
 • Kdy nám závislosti více dávají a kdy více berou?
 • Co je to bažení a jak se projevuje?
 • Kde začíná a končí patologická závislost? 
 • Proč se stáváme závislými?
 • Jaké emoce (ne) bývají spojené se závislostmi?  
 • Čím se vyznačuje citová závislost?
 • Jakými způsoby můžeme své závislosti překonávat?

Na co se můžete těšit?

V průběhu prakticky orientovaného semináře z volného cyklu zaměřeného na emoce a zvyšování emoční inteligence:  

 • dáte své závislosti prostřednictvím vizualizace konkrétní podobu a pochopíte blíže její podstatu,
 • pomocí arteterapie případně i konstelačních technik budeme společně nacházet Vaši jedinečnou cestu z pomyslného začarovaného kruhu.

Termín konání

Sobota 19.5.2018 od 10.30 - 17.30h

Podrobné informace


Cena

Částku ve výši 1.000 Kč uhraďte prosím nejpozději do 5.5.2018 převodem na účet č. 0387273379/0800, nebo můžete (po osobní dohodě) zaplatit přímo na místě.

Přihláška

 1. viz přihlašovací formulář

Komentáře

počet: 0