Uzdravte své emoce - 5. Emoce a komunikace

Během dalšího prakticky orientovaného semináře z volného cyklu zaměřeného na emoce a zvyšování emoční inteligence si vyzkoušíte nejrůznější způsoby, jak zlepšovat vyjadřování a sdělování svých emocí a budete se učit rozlišovat jejich účinné a neúčinné (matoucí, manipulativní a nejednoznačné) formy. Budeme se inspirovat slavnými filmovými scénami, českými komediemi, pohádkami a životem.

Témata semináře

  • Do jaké míry ovlivňují přenos emocí tradiční a moderní formy komunikace?
  • K čemu slouží ustálená kulturní pravidla ohledně vyjadřování emocí?
  • Jak komunikovat své emoce v různém sociálním prostředí?
  • Co vše si prostřednictvím emocí sdělujeme?
  • Kdy se dá vy(zne)užít nakažlivosti emocí?
  • Jak lépe číst neverbální projevy emocí?
  • Existuje univerzální jazyk emocí?

Termín konání

Sobota od 10 - 17.30 h 15.9.2018

Podrobné informace


Cena

Částku ve výši 1.000 Kč uhraďte prosím nejpozději do 31.8.2018 převodem na účet č.  1723183036/3030, nebo můžete (po osobní dohodě) zaplatit přímo na místě.

Přihláška

  1. viz přihlašovací formulář

Komentáře

počet: 0