Živly (nejen) v grafologii

Živly a jejich energie nás obklopují a ovlivňují od samotného prvopočátku naší existence. Nikdo nás však, bohužel, obvykle neučí, jak s jednotlivými živly vědomě zacházet a rozvíjet je dále tak, abychom je mohli lépe využívat a konkrétními kroky a postupy vnášeli do svého každodenního života dosud nepoznané možnosti
a nově objevené kvality.

 

Nabízíme Vám

  • opakování a prohloubení dosavadních grafologických znalostí
  • nový rozšiřující pohled na grafologii prostřednictvím živlů;
  • možnosti interpretace jednotlivých živlů v rukopisu a jejich kombinací; spolupráce a konflikt živlů;
  • nalézání možností, jak prostřednictvím živlových energií rozvíjet svůj jedinečný potenciál.

Termín konání

 Čtvrtek od  1.3.2018 od 17.00 20.15 hodin  5 x 1/14 dní

 Další plánované termíny: 15.3.,  29.3., 12.4., 26.4. 2018

 Po společné dohodě je možno některý z navrhovaných termínů změnit.

 

Způsob práce a obsah seminářů

V průběhu seminářů se po úvodním přehledu budeme postupně seznamovat s jednotlivými živly.
Na konkrétních ukázkách se budeme učit poznávat jejich projevy v rukopise a osvojovat si možné způsoby jejich interpretace. Pro grafologický rozbor upřednostníme Vámi donesené rukopisy. V případě Vašeho zájmu se můžeme též zaměřit na živlové charakteristiky Vašeho písma. Pro zpestření využijeme rukopisy některých známých osobností z historie. K jemnějšímu naladění na energii konkrétních živlů nám poslouží též muzikoterapie.

Podrobné informace


Cena

Částku ve výši 2.990 Kč uhraďte prosím nejpozději do 15.2.2018 převodem na účet č. 0387273379/0800, nebo je možno předem zaplatit zálohu ve výši 1.500 Kč a doplatek 1.490Kč uhradit na prvním semináři.

 

Přihláška

  1. viz přihlašovací formulář

Komentáře

počet: 0