PSYCHOLOGIE RADOSTI --- Jak prožít svůj život celistvěji a šťastněji

Psychologie radosti

Psychologie radosti

je tu proto, aby nám připomněla, že jsme schopni svůj život prožívat a žít daleko plněji a radostněji.

Vychází z předpokladu, že radost a prožívání emocí jsou jedním z elementárních životních principů a že každý z nás v sobě nosí zázračné dítě, které ví, že radost není životním přepychem, ale jeho základní potřebou.

Psychologie radosti

Psychologie radosti

nabízí širokou škálu jednoduchých a okamžitě použitelných, tvořivých a hravých technik, postupů a konkrétních kroků, které nám pomáhají osvobodit se od navyklých reakcí škodících nám nebo našemu okolí a bránících nám žít a prožívat život radostně a naplno.
Psychologie radosti

Psychologie radosti

představuje celostní přístup, jehož principy jsou předávané na přednáškách a seminářích různého typu vycházejících především z hlubinné psychologie, humanisticky orientované psychologie, psychologie pohádek a psychologie zaměřené na potřeby vnitřního dítěte. V každodenní praxi využívá poznatků jak psychologie západu, tak filozofie východu, pracuje s tělem a dechem, myslí i emocemi a umožňuje nám tak prožívat běžné i náročné životní situace s nadhledem a udržovat si a rozvíjet pocit vnitřní pohody nezávisle na okolním dění.

AKTUALITY

Česká psychosonda

Připravili jsme pro vás pilotní díl sondy do české národní povahy :-)

Přehled plánovaných akcí

1. Uzdravte svoji sebehodnotu - jednodenní seminář - sobota 2.3.2019 - Přemxslovská 29, Pha 3
2. Skryté světy - sebezkušenostní víkendový seminář 8. - 10.3.2019 Přemyslovská 29
3. Osudová přitažlivost - jednodenní seminář - sobota 23.3.2019 Přemyslovská 29
4. Návrat k nevinnosti - jednodenní seminář - sobota 6.4.2019 Přemyslovská 29


NEJBLIŽŠÍ SEMINÁŘE

Návrat k nevinnosti

Termín: 06.04.2019